top of page

O zasvojenostih

Zasvojenost je kronična bolezen, ki vodi do bioloških, psiholoških, družbenih in duhovnih posledic.

Poznamo  kemične zasvojenosti (zasvojenosti s substancami) in ne-kemične zasvojenosti (zasvojenosti z vedenji).Pri eni osebi se lahko prepleta tudi po več različnih zasvojenosti.

Oglejte si video Sanje Rozman

o zasvojenostih,v angleščini.

Kaj so nekemične zasvojenosti?

Ne-kemične zasvojenosti so bolezni, pri katerih se za doseganje omamnega stanja ali za olajšanje psihičnih bolečin kompulzivno zlorablja neko vedenje, na primer poskusi nadzora zakonca ali partnerja, razna seksualna dejanja, igranje na srečo za denar, zloraba manevrov pri uživanju/odrekanju hrane, sanjarjenje in kompulzivno zadolževanje, nerazumno tveganje, igrice na računalniku, obiskovanje družabnih spletnih strani in podobno.

Ker iste stvari počnejo tudi zdravi, diagnoze zasvojenosti ne postavljamo na osnovi tipa ali pogostosti vedenja, ampak je diagnostični kriterij izguba nadzora. Zasvojeni počno te stvari, kljub temu,

da se zavedajo škode, ki nastaja kot posledica. Značilno je, da ne morejo prenehati.

Kaj je soodvisnost?

Soodvisnost je motnja v čustvenem in osebnostnem razvoju, ki nastane zaradi prilagoditev na odraščanje v disfunkcionalni družini in jo pogosto najdemo pri otrocih alkoholikov ali drugih zasvojenih. Zaradi neugodnih in specifičnih okoliščin (razvojna travma, zasvojenost očeta ali mame) otroci ne morejo razviti svojih potencialov, in so se prisiljeni prilagoditi sebi v škodo, da bi lahko čustveno preživeli.  Kasneje

v življenju se na tej podlagi lahko razvijejo zasvojenosti.

Zasvojenost z odnosi in seksualnostjo
Zasvojenost z igrami na srečo 
Zasvojenost s hrano
Zasvojenosti z delom
Zasvojenost s sodobnimi mediji

Zasvojenost z odnosi in seksualnostjo

Zasvojenost z odnosi je  nekemična zasvojenost, ki se pokaže v odraslih odnosih so-odvisnika.

Oblike zasvojenosti z odnosi:


1. Zasvojenost z »ljubeznijo«:  obsedenost z drugimi ljudmi, hlepenje

po povezanosti z njimi in nerealno pričakovanje brezpogojne partnerske ljubezni, ki bo pomenila rešitev vseh težav. Odvisniki čutijo prisilno potrebo, da bi nadzirali in spreminjali druge ljudi. Če niso v odnosu,

se počutijo nepopolni in slabi.


2. Zasvojenost z romantičnimi odnosi: preokupiranost z romantično vznesenostjo in čarovnijo vedno novih zaljubljenosti


3. Zasvojenost z destruktivnimi odnosi z ljudmi, ki so škodljivi ali nevarni (nasilni, nesposobni za partnerski odnos, nezreli, kemični in nekemični odvisniki). Odrasli otroci iz alkoholnih družin si pogosto najdejo alkoholike ali druge odvisnike za partnerje in se z njimi ujamejo v zelo bolečo, vendar izjemno stabilno zvezo polno dramatičnih konfliktov in strastnih sprav.


4. Zasvojenost s seksualno odvisnim partnerjem je posebna oblika zasvojenosti z odnosi in nastane, ker se poskuša zasvojeni z odnosi prilagoditi partnerju, ki na seksualnem področju nima kontrole nad svojim vedenjem.


5. Seksualna anoreksija: je oblika zasvojenosti z odnosi, za katero

je značilno umsko, telesno in čustveno izogibanje posameznika vsemu,

kar je povezano s spolnostjo. Zasvojenost s seksualnostjo.

1.

"Ljubezen"

2.

Romantični

odnosi

3.

Destruktivni

odnosi

4.

Seksualna

odvisnost

5.

Seksualna anoreksija

Zasvojenost z odnosi in seksualnostjo

V soodvisniškem odnosu je odnos pomembnejši od oseb, ki ga tvorita.  V tej iluziji o ljubezni se obema zdi, da dajeta preveč, medtem ko partner čuti, kot da ga odnos duši in ovira.

Zasvojenost z igrami na srečo 

Zasvojenost z igrami na srečo ali patološko hazardiranje je oblika zasvojenosti, pri kateri oseba postane tako obsedena z mislijo in prizadevanji,

da bi zadela veliko vsoto denarja pri igrah

na srečo, da navkljub hudim posledicam

s tem ne more prenehati, čeprav si za to prizadeva.

Zasvojenost z igrami na srečo 
Zasvojenost s hrano

Zasvojenost s hrano je zloraba hrane ali diet kot sredstvo za zmanjšanje bolečine. Oblike: bulimija nervoza, anoreksija nervoza, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija ali obsedenost z zdravo prehrano.

Zasvojenost s hrano

Zasvojenosti z delom

Pri zasvojenosti z delom in zadolževanjem 

gre za obsesivno vedenje, povezano z delom, služenjem in porabljanjem  denarja, časa

in drugih virov, pri čemer oseba zaradi pretiravanja ogroža svoje zdravje in družinske odnose.

Oblike: zasvojenost z delom, zadolževanjem, nakupovanjem.

Zasvojenosti z delom
Zasvojenost
s sodobnimi mediji

Zasvojenost s sodobnimi mediji: Računalniki, pametni telefoni, spletna družabna omrežja, televizija in drugi mediji so samo sredstva,

ki posredujejo vsebine, s katerimi ljudje lahko postanejo zasvojeni. Oblike: zasvojenost

z internetno pornografijo, z računalniškimi igricami, z družabnimi omrežji.

Zasvojenost s sodobnimi mediji

Vas zanima več o nekemičnih zasvojenostih?

V naši spletni trgovini naročite Sanjino knjigo Umirjenost in Umirjenost delovni zvezek.

bottom of page