top of page
Fitness Team

Intenzivni multidisciplinarni program

Okrevanja

Je multidisciplinarni program, ki temelji na celostnem pristopu. Njegov namen je celostna psihofizična preobrazba in pospešeno okrevanje od kompleksne razvojno posttravmatske stresne motnjo in raznih nekemičnih zasvojenosti. 

 

Program vodita Sanja Rozman in osebna trenerka Katja Rozman.

Intenzivni program okrevanja

Je »Program okrevanja« dopolnjen z redno telesno aktivnostjo, ki jo izvajamo v zasebni telovadnici našega Centra spremembe


Redna, strokovno načrtovana in ciljno usmerjena fizična aktivnost je ključnega pomena pri procesu okrevanja, saj se travmatski spomini hranijo v telesu in ne v našem umu. Pri tem je pomembno, da vodja programa poleg strokovnega znanja na področju telesne vadbe razume in s svojim delom podpira psihološke vidike okrevanja. 


Kandidati s trenerko razvijejo varen mentorski odnos in se močno povežejo z ostalimi člani skupine. Vsakogar, ne glede na pretekle izkušnje, obravnavamo kot vrhunskega športnika in mu pomagamo doseči osebne cilje. Redni stiki s skupino v mirnem, varnem in k napredku usmerjenem okolju so ključni za stabilizacijo čustvenih nihanj in občutek varnosti v skupini. Pomagajo pri vzpostavljanju reda v življenju in stabilnosti, ki je nujna za abstinenco. Ob prebojnih trenutkih procesa okrevanja se kandidati bolje znajdejo, ker so fizično in psihično okrepljeni in imajo zgrajen močan podporni sistem.

Redna telesna aktivnost je, poleg vseh pozitivnih učinkov na telo, eden najboljših sredstev za regulacijo stresa in čustev. Trening sistem Zavoda sprememba v srcu je zato snovan tako, da spodbija rast psihične moči in samozavesti. Poteka trikrat tedensko po 1h v zaprti skupini, s katero izvajamo tudi druge športne aktivnosti izven telovadnice in redne izlete. 
Vsak trening obravnavamo celo telo, na posameznem treningu pa skozi teden dajemo poudarke na različne komplementarne mišične skupine in odpravo tipičnih telesnih disfunkcij. Vadbo izvajamo tako z lastno telesno težo, kot tudi z bremeni in različnimi vadbenimi rekviziti, stil treninga pa se iz meseca v mesec spreminja in prilagaja naravnemu ritmu telesa v času okrevanja. 

Program pripravljalnica

Intenzivni program okrevanja

Program okrevanja

Workout Class

Cilji programa

•    Hitrejši napredek v procesu okrevanja.
•    Trdni prijateljski odnosi, podpora & povezanost skupine.
•    Pozitivno, varno okolje.
•    Spodbujanje rasti, premagovanje psihičnih omejitev, krepitev samozavesti.
•    Razvoj zdravih navad, reda in odnosa do redne telesne aktivnost.

•    Delo na osebni viziji/ciljih.

•    Strokovno načrtovan & ciljno usmerjen program telesne aktivnosti.
•    Redni skupinski izleti.

V letu 2022 smo kot prvi v Sloveniji razvili sistem multidisciplinarnega pristopa k okrevanju v psihoterapevtskem procesu z nazivom Program MyChange.

Zaradi izjemnega uspeha članov, ki so bili udeleženi v vadbenem programu smo se odločili vložiti več v tak način dela s klienti. Preselili smo se v večje prostore, z nazivom Center spremembe, kjer smo opremili zasebno telovadnico namenjeno in opremljeno za specifike našega dela. S tem smo članom Zavoda še bolj dostopni in jim lahko nudimo miren intimni prostor za celostno obravnavo vseh človekovih dimenzij (duševnost, telo, odnosi, duhovnost).

Vsebine programa MyChange smo vključili v Intenzivni program okrevanja in se jih kot uvod za nadaljnje delo izvede v prvih dveh mesecih sodelovanja.

Doplačilo za dodatne vsebine programa v prvih dveh mesecih izvedbe je 90 € / mesec ( poleg osnovnega programa 180€) in vključuje 8 predavanj, 8 konzultacij. V naslednjih mesecih je doplačilo 60 € / mesec. 

Vstop v Intenzivni program okrevanja je mogoč članom zavoda Sprememba v srcu, ki so zaključili uvodni Program pripravljalnica, želijo nadaljevati svoj terapevtski proces in so po oceni terapevta primerni kandidati za nadaljnje sodelovanje. Pogoj za vstop v redni program vadbe je opravljeni dvomesečni uvod.

Vas zanima več o Programu Okrevanja od nekemičnih zasvojenosti?

V naši spletni trgovini naročite Sanjino knjigo Pogum.

bottom of page