top of page

Travma

Travma je nasilni dogodek, pri katerem se tako zelo prestrašimo, da se v telesu sprostijo velike količine stresnih hormonov, tako da otrpne in se ne more več braniti. Tudi več deset let po travmatičnem dogodku se osebi zgodi,

da nek sprožilec (vonj, zvok…) iz okolja obudi spomine

in sproži posttravmatsko reakcijo. Da bi ublažili stiske,

ki nastanejo kot posledica travm v otroštvu, ljudje pogosto začnejo  zlorabljati snovi ali vedenja, ki potolažijo. Iz tega se lahko razvije zasvojenost. Pri zdravljenju zasvojenosti je potrebno ozdraviti tudi posledice travme.

Tukaj si oglejte video Sanje Rozman o travmi,

v angleščini.

Nasilje

Fizično nasilje je vsaka namerna uporaba fizične sile ali moči, bodisi zagrožena ali dejanska, uporabljena proti sebi, drugi osebi, skupini

ali skupnosti, ki ima za (možno) posledico poškodbo, smrt, psihološko škodo, razvojno motnjo ali pomanjkanje (definicija Svetovna zdravstvene organizacije).

Čustveni incest je posebna oblika odnosov med starši in otroci, do katere pride v motenih družinah, kadar starš od otroka pričakuje čustveno podporo in zaščito, podobno kot od svojega partnerja.  Za otroka

je to prehudo breme, ki povzroči trajne psihološke posledice. Sem sodijo »mamini sinki« in »očkove princeske«, ki so v resnici otroci, katerih otroštvo je bilo žrtvovano njihovim roditeljem.

 

Spolna zloraba je travmatični dogodek za otroka in pomeni vsako prekoračevanje spolne meje pri otroku z namenom, da bi zadostili storilčevi spolni sli, pri čemer je otrok zaradi neenakih moči ali nerazumevanja situacije prisiljen sodelovati. Ni nujno, da pri tem pride

do dotika ali spolnega odnosa z otrokom, spolne meje so prekoračene tudi pri neustreznem pogovarjanju, prikazovanju pornografskih vsebin otroku ali zasramovanju. Čeprav storilci pogosto poskušajo otroku dopovedati, da se tako vedejo iz »ljubezni«, gre pri tem vedno za nasilno dejanje.

Spolna zloraba je kaznivo dejanje, ki so ga terapevti in svetovalni delavci dolžni prijaviti, če zanj zvedo med svojim delom.

 

Psihično nasilje ne pušča modric in vidnih poškodb, rane na duševnosti pa se dolgo ne zacelijo in povzročajo težave v odraslosti. Zmerjanje, kritiziranje, dajanje v nič, zapuščanje in odrekanje pomoči, grožnje

z zapuščanjem ali oddajo otroka v ustanovo, bolijo morda še huje

kot udarci in otroka prepričajo, da ni vreden ljubezni in spoštovanja.

1.

Fizično

nasilje

2.

Čustveni

incest

3.

Spolna

zloraba

4.

Psihično

nasilje

Vas zanima več o prebolevanju in vzrokih nastanka travme?

V naši spletni trgovini naročite Sanjino knjigo Pogum.

bottom of page