top of page
Sandy Beach

Terapevtski Program

Okrevanja

Program Okrevanja je v prvi vrsti namenjen odraslim s kompleksno razvojno posttravmatsko stresno motnjo in raznimi nekemičnimi zasvojenostmi.

Program poteka pod vodstvom psihoterapevtke Sanje Rozman.

Program okrevanja

Program okrevanja je namenjen v prvi vrsti odraslim s kompleksno razvojno posttravmatsko stresno motnjo (cPTSD ali patološka soodvisnost) in raznimi nekemičnimi zasvojenostmi. Izvaja ga psihoterapevtka Sanja Rozman ob sodelovanju asistentke Katje Rozman.

 

Predpogoj za uspešno delo je abstinenca od nekemičnih in kemičnih zasvojenosti, ki jo opredelimo v prvih mesecih izvedbe. V programu se eklektično uporabljajo različna terapevtska sredstva (skupinska in individualna psihoterapija, biblioterapija, anti-stresne tehnike, meditacija, telesna aktivnost, terapevtske delavnice, družabna srečanja, EMDR, psihodrama) poudarek pa je na skupinski psihoterapiji.

Skupinski terapevtski sestanki potekajo v naših prostorih Centra spremembe dvakrat mesečno ob sredah ali četrtkih od 17:00 - 19:30, neposredno po zaključku Programa pripravljalnica. V vmesnem času klienti komunicirajo s terapevtko preko utrinkov - krajših sporočil po elektronski pošti, tako da ji sporočajo vse za terapijo pomembne spremembe.

 

Nekatere redne dejavnosti se odvijajo tudi med konci tedna in na drugih lokacijah (izleti, delavnice). Nabor dejavnosti vsak mesec sproti visi na oglasni deski Centra spremembe in ga sporoča terapevtka v začetku meseca po pošti.

Kandidati prehajajo ob napredku v naslednje skupine:

  • UMIRJENOST, ki je namenjena vzpostavljanju in utrjevanju abstinence ter učenju čustvene regulacije (predvidoma 1 leto).

  • POGUM, ki je prvenstveno namenjena preseganju travmatičnih izkušenj in vzorcev (1-2 leti).

  • MODROST, ki je namenjena urejanju odnosov, duhovni rasti in posttravmatski osebnostni rasti (od 2 let dalje do zaključka).

O prehajanju med skupinami odloča terapevtka v sodelovanju s klientom. O zaključku programa se odloči klient in to sporoči terapevtki. Po najavi odhoda je dolžan priti na skupinski sestanek še dvakrat in korektno zaključiti odnose v skupini.

Teoretična podlaga za delo v teh skupinah je opisana v knjigah Umirjenost, Pogum. Cena programa je 180 € / mesec in vključuje skupinske terapije in tri delavnice letno, ne vključuje pa morebitnih doplačil za delo na terenu niti občasne individualne terapije po posebnem dogovoru.

Program pripravljalnica

Intenzivni program okrevanja

Program okrevanja

Vstop v Program okrevanja je mogoč članom zavoda Sprememba v srcu, ki so zaključili uvodni Program pripravljalnica,

želijo nadaljevati svoj terapevtski proces in so po oceni terapevta primerni kandidati za nadaljnje sodelovanje.

Vas zanima več o Programu okrevanja od nekemičnih zasvojenosti in travme?

V naši spletni trgovini naročite Sanjini knjigi Umirjenost in Pogum.

bottom of page